Hij was priester en schoolhoofd bij de Zoeloes, psychoanalyticus, systeem- en familietherapeut. Hij brengt een levenslange ervaring en wijsheid met zich mee in zijn werk.

Zijn fenomenologische benadering en familieopstellingen zijn begonnen in Duitsland en in hoog tempo bekend geworden in vele landen van de wereld. We hebben door deze methode belangrijke inzichten verworven.

We hebben allemaal een familie waar we van afstammen, waarmee we onverbrekelijk verbonden zijn. Het familiesysteem beïnvloedt ons, bewust en onbewust. Het werkt in op ons handelen en hoe we de wereld zien, op onze relaties, gezondheid en levensweg.

Een familieopstelling kan samenbrengen wat in conflict was in onze ziel en kan losknopen wat ons gebonden hield aan de pijn en het lot van anderen.

Dit werk is een krachtig therapeutisch middel, dat, mits juist gebruikt, een blijvende werking heeft. Ook het erbij aanwezig zijn raakt je in eigen processen en brengt die in beweging.

Als een familieopstelling waardevol is in een bepaalde fase van het persoonlijke proces van de cliënt, werkt Digna meestal samen met Otteline Lamet en Peter van Zuilekom van www.lametvanzet.nl of Annelies Boutellier en Coen Blom van www.buroboutellier.nl.

Zij gaat zelf mee om te weten wat de cliënt daar ervaren heeft en om het in de therapie een vervolg te kunnen geven.