If you want to awaken

all of humanity

then awaken

all of yourself.

If you want to eliminate

the suffering in the world

then eliminate all that is dark

and negative in yourself.

Truly, the greatest gift you have to give

is that of your own

Self-transformation.

Lao Tzu

Wat is Essentie? Essentie duikt als vanzelf op wanneer we contact maken met ons natuurlijk Zijn. Essentie is Echt Aanwezig Zijn. Er zijn velerlei smaken en kwaliteiten in Essentie. Denk aan kwaliteiten als kracht, liefde en vreugde.

Via Diamond Logos Nederland worden cursussen aangeboden waarin steeds in twee dagen contact wordt gemaakt met een bepaalde essentie. Denk aan: vreugde en nieuwsgierigheid. Of innerlijke steun en vertrouwen. Kracht, moed en levenslust is ook een essentie, innerlijke vrijheid en openheid ook.

Elk voelen ze anders aan in ons lichaam, in ons wezen. In de cursus wordt aandacht besteed aan het contact maken met de essentie, om je er zo bewust van te worden hoe het voelt en hoe we soms naar valse essenties grijpen bij gebrek aan contact met de echte.

Voor meer informatie zie www.diamondlogos.nl of www.diamondlogos.com.