Dit is de benadering van de mens als een eenheid van lichaam ziel en geest. “Gestalt” is het duitse woord voor “geheel”.

De grondlegger van de Gestalttherapie is Fritz Perls, een psychiater die vanuit psychoanalytische achtergrond tot deze vorm van therapie kwam.

De nadruk ligt op de hier-en–nu ervaring van de cliënt, waarin ook ervaringen uit het verleden belangrijk kunnen zijn via het gevoel of de emotie die de persoon er “nu” bij heeft. Het is een methode waarin contact centraal staat, contact met je therapeut, met jezelf, met je gewaarzijn, met je omgeving.

Gestalttherapie gaat er van uit dat psychische klachten voortkomen uit blokkades die persoonlijke groei in de weg staan.

Tijdens de therapie is ‘gewaarzijn’ een belangrijk middel om tot je eigen ‘waarheid’ te komen, zoals binnen de Gestalt wordt gezegd: het lichaam liegt niet, maar zelf brengen we verwarring met gedachten en denkbeelden en ideeën. Als je ze toetst aan lichamelijk gewaarzijn kom je dichter bij hoe het nu voor je is, en dat is het uitgangspunt, dat is het wezenlijke hier en nu.