De ‘taal erbij’ is een heldere werkwijze voor de relatietherapie. Voor partners kan het beeld van hun relatie, hoe zij elk de relatie ervaren, een sterke erkenning zijn voor hoe ze zich voelen binnen die relatie.

Vaak is erkenning wat de partners missen, voelen ze zich erg alleen in hun worsteling binnen de relatie.

Behalve de problemen die vanuit de relatie kunnen komen, brengen partners ook zelf geschiedenis met zich mee. Als hun rugzak te vol is met leed uit hun verleden kan er soms voor gekozen worden om een aantal sessies individueel te doen alvorens weer gezamenlijk verder te gaan. Soms is het evenwichtiger om dat dan beiden te doen. Dat is afhankelijk van wat wenselijk is. Het kan ontlastend werken als de partner ‘terugneemt’ wat van hem of haar is, er niet de partner van beschuldigt dat bij hem/haar te missen. Maar te erkennen dat het gemis er sowieso is, dat het van de persoon zelf is.

Leidraad is soms: als een emotie heel erg overweldigend is, zegt de emotie meer over jezelf dan over de ander.