Digna is lid van de beroepsvereniging van Gestalttherapeuten:
NVAGT (lidnr.1906) en EAGT, ook van
TCZ en RBCZ (licentienummer 901006R) en
Vereniging Vrijgevestigden IJsselland Plus

 

KvK 08196552

‘Klachtenregeling

Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op de website van de NVAGT.’

De meeste verzekeraars vergoeden Gestalttherapie vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer: alternatieve geneeswijzen.
Afhankelijk van de polis die u gekozen heeft is dat een percentage van de kosten per sessie met een maximumvergoeding soms per dag en een maximum per jaar.

Relatietherapie wordt niet vergoed.

Informatie daarover kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging: www.nvagt-gestalt.org, publiekssite, vergoedingen. Houdt u rekening met jaarlijkse veranderingen vanuit de verzekeraars.

Privacybeleid

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen en heb maatregelen genomen conform de wet AVG, de algemene verordening gegevensbescherming. Dat houdt het volgende in:

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb als enige toegang tot uw dossier en ik heb een geheimhoudingsplicht

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie met collega’s

een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt door de accountant, voor de belastingaangifte, met hen heb ik ook een privacy-overeenkomst.

voor organisatorische, administratieve of agenda-technische zaken, digitale informatie is beveiligd achter een wachtwoord.

Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen.

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

NAW gegevens

geboortedatum

datum behandeling

omschrijving behandeling; Gestalttherapie

kosten van de sessie