Dit is een methode die is ontstaan ter voorkoming van uithuisplaatsing van kinderen. De methode werkt met de basiscommunicatie en is gericht op het contact. Essentieel onderdeel van de methode is het ‘ontvangen’ van de ander, zodat de ander zich gehoord voelt. Erkenning krijgt voor wat hij/zij voelt, zegt, ervaart.

Het effect ervan is contact en ontspanning, en dan kan er vanaf het moment dat er contact is iets opgebouwd worden binnen de relatie. Of dat nu tussen ouder en kind is of bij het verzorgen van een baby of begeleiden van een puber op school. In elk contact is het van onschatbare waarde en invloed om gehoord en erkend te worden.